Image“Wahai Nabi ! katakanlah kepada isteri isterimu, anak anak perempuanmu dan isteri isteri orang mukmin. Hendaklah mereka menutupkan jikbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Alloh Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Al Ahzaab: 59)

1. Tidak boleh keluar untuk melakukan yang keji

Alloh SWT berfirman :

“Dan janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas.” (Ath Thalaq : 1)


2. Boleh keluar untuk memenuhi kebutuhan

Nabi saw bersabda (mahfum) :

“Sesungguhnya Alloh telah mengizinkan kalian para wanita keluar rumah untuk keperluan (hajat) kalian.”


3. Boleh keluar untuk ke masjid

Nabi saw bersabda (mahfum) :

“Apabila isteri salah seorang dari kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, janganlah ia menghalanginya.”

4. Tidak boleh sendirian dan harus dengan mahramnya (suami, ayah, saudara kandung laki laki)

Nabi saw bersanda (mahfum) :

“Jangan sekali kali seorang lelaki bersendirian dengan seorang wanita, kecuali si wanita itu bersama mahramnya.”

5. Tidak boleh keluar seperti wanita wanita jahil keluar

Alloh SWT berfirman :

“Andaikata kalian keluar rumah untuk memenuhi keperluan, janganlah kalian seperti orang orang jahil yang memperlihatkan perhiasannya.”

6. Harus mendapat izin dari suami.

“Tiada seorang wanita yang keluar rumah tanpa seizin suaminya, melainkan dia akan dilaknati oleh segala sesuatu yang disinari matahari sampai ular ular dalam laut.” (Al Hadits).

Source : http://dakwahwanita.blogspot.com/2011/11/adab-keluar-rumah.html

Iklan